Algemene voorwaarden

Op alle diensten die Moore DRV verricht zijn de algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze downloaden of een exemplaar opvragen bij het secretariaat van één van onze vestigingen of via info@moore-drv.nl.

Download de algemene voorwaarden van Moore DRV

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24492873. De zelfstandige bedrijfsactiviteiten van Moore DRV hebben aparte algemene voorwaarden.