Cookieverklaring Moore DRV

I. Algemeen

I.1 Moore DRV

Deze cookieverklaring is opgesteld door de openbare maatschap Moore DRV (hierna: “Moore DRV”). De contactgegevens van Moore DRV zijn:

Adres: Joulehof 10, 4622 RG  Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-241850

E-mail: info@mooredrv.nl

KvK: 24492873

I.2 Websites

Deze cookieverklaring heeft betrekking op de cookies of vergelijkbare technologieën die door Moore DRV worden gebruikt op de volgende websites (hierna: websites):

I.3 Informatieplicht

Op Moore DRV rust – als verwerkingsverantwoordelijke – de verplichting om de personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt te informeren over het hoe en waarom van die verwerkingen. Aan deze informatieplicht voldoet Moore DRV door middel van deze privacyverklaring.

I.4 Wijzigingen

Deze cookieverklaring is opgesteld in november 2023. Moore DRV kan deze verklaring in de toekomst aanpassen. Indien Moore DRV deze verklaring aanpast zal de gewijzigde cookieverklaring op de websites worden gepubliceerd, met vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan. Als sprake is van wijzigingen die één of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, dan doet Moore DRV haar best om die betrokkenen hierover ook direct te informeren.

 

II. Cookies

II.1 Definitie

Cookies zijn (onzichtbare) bestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch informatie opslaan op het device (zoals een PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de browser op het device. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek door de bezoeker aan de website terugsturen.

Daarnaast zijn er ook vergelijkbare technieken als die van cookies, welke technieken bij het bezoeken van de website gegevens van het device van de bezoeker kunnen uitlezen. Voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd. De informatie die wordt verkregen over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar servers van derden.

II.2 Soorten cookies

Er zijn verschillende soorten cookies:

  • noodzakelijke cookies;
  • voorkeurscookies;
  • analytische cookies;
  • social media cookies; en
  • trackingcookies

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn essentieel voor het goed functioneren van de website. Deze categorie bestaat alleen uit cookies die basisfuncties en beveiligingsfuncties van de website garanderen. Ze worden onder andere gebruikt voor het geautomatiseerd invullen van formulieren en voor het goed laten werken van een chatfunctie

Voorkeurscookies

Voorkeurscookies zorgen voor een goede gebruikerservaring door informatie te onthouden over de door gebruiker gewenste structuur en gedrag op de website. Denk hierbij aan zaken als de taalinstelling, de regio waar de websitebezoeker zich bevindt en het onthouden van een zoekterm waarop wordt gezocht binnen de website.

Analytische cookies

Analytische cookies verwerken statistische gegevens over het gebruik van de website. Dit is praktisch en ook noodzakelijk om websites verder te kunnen blijven ontwikkelen en verbeteren. Deze cookies maken het mogelijk om op basis van het surfgedrag te achterhalen welke informatie bezoekers nuttig of juist overbodig vinden. Analytische cookies houden bijvoorbeeld bij hoe vaak een website wordt bezocht of hoe vaak een artikel op een nieuwssite wordt gelezen. Ze kunnen ook bijhouden vanuit welke regio de websitebezoekers voornamelijk komen, alsmede of de mobiele versie van de website populairder is dan de desktopversie.

Social media cookies

Sociale media cookies zijn een nieuw geïntroduceerde categorie cookies die worden ingesteld door sociale-mediaplatforms van derden die in een website zijn geïntegreerd. Cookies van sociale netwerksites zoals Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn vallen bijvoorbeeld onder deze social media cookies. Deze cookies maken het mogelijk om op de website geplaatste video’s en/of content van dat sociale netwerk te bekijken en om een meer persoonlijke websitebezoek te realiseren. Social media cookies zijn sterk verwant met tracking cookies.

Marketing cookies

Marketing cookies, zijn cookies die binnen een website of over verschillende websites gebruikt worden om surf- en zoekgedrag van de websitebezoekers vast te leggen. Kort gezegd gaat het dan om het bijhouden van surf- en zoekgedrag met het oog op marketingactiviteiten. Deze tracking cookies zorgen ervoor dat bijvoorbeeld online advertenties beter aansluiten bij de interesse van de websitebezoeker omdat inzicht bestaat in de wensen en voorkeuren van die bezoeker.

II.3 First party versus third party cookies

Daarnaast kunnen de cookies die gebruikt worden op onze website onderscheiden worden in first-party cookies en third-party cookies.

First party

First-party cookies worden geplaatst door Moore DRV zelf. Bijvoorbeeld de cookies waarmee surfgedrag over de bezoekers in Google Analytics wordt verwerkt. Moore DRV maakt naast een eigen cookie ook gebruik van cookies van Google Analytics en Microsoft Clarity. Deze cookies geven inzicht in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Deze partijen handelen in de opdracht van Moore DRV en wij bepalen wat er met informatie gebeurt die de cookies verzamelen. Dat doen wij op de volgende wijze:

  • Moore DRV heeft een verwerkersomovereenkomst gesloten met Google en Microsoft, waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van uw gegevens;
  • Moore DRV heeft maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat slechts een zeer beperkt deel van uw IP-adres aan Google en Microsoft wordt verstrekt;
  • Moore DRV heeft maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat uw gegevens niet worden verwerkt door Google en Microsoft voor eigen doelen en dat ze niet mogen worden gebruikt om u gerichte advertenties te tonen;
  • Moore DRV heeft maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat Google en Microsoft niet de mogelijkheid hebben om uw surfgedrag van verschillende apparaten en meerdere sessies te combineren;
  • Moore DRV maakt bij gebruik van andere diensten van Google of Microsoft geen gebruik van de gegevens die de analytische cookies van Google en Microsoft verzamelen.

Moore DRV maakt ook gebruik van een eigen cookie (Springbok) om webstatistieken te kunnen bijhouden van de personen die onze website bezoeken.

Third party

Third-party cookies worden geplaatst op onze website door een bedrijf dat niet direct betrokken is bij Moore DRV. Bedrijven zoals Vimeo, Google, LinkedIn en TikTok vallen hieronder. Vaak zijn dit zogenaamde social media en/of marketing cookies bedoeld om interactie met sociale netwerken mogelijk te maken, interesses op te slaan en klikgedrag te volgen. Moore DRV heeft geen controle over die derde partijen en hoe zij met uw gegevens omgaan. In dat kader is in onderstaande overzichten een link naar de betreffende privacyverklaringen van die derde partijen opgenomen.

 

III. Moore DRV

III.1 Noodzakelijke cookies

Moore DRV maakt gebruik van de volgende noodzakelijke cookies:

cookievandoeleindepartijgebruiksduur
_cf_bmVimeoom onderscheid te kunnen maken tussen mensen en botsthird-party1 dag
CMPListQuantcastom de toestemmingsstatus voor cookies van de gebruiker voor het huidige domein te kunnen opslaanthird-partyblijvend
ClientIdMicrosoft Outlook (Bookings)om het apparaat te bepalen dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de website. Hierdoor kan de website overeenkomstig worden opgemaakt.third-party1 jaar
OIDCMicrosoft Outlook (Bookings))controlecookie gebruikt in verband met het Content Delivery Network (CDN) van de website.third-party6 maanden
JSESSIONIDnr-data.netom gebruikersstatussen te bewaren ten aanzien van paginaverzoekenthird-partysessie
li_gcLinkedInom de toestemmingsstatus voor het gebruik van cookies voor niet-essentiële doeleinden voor het huidige domein te kunnen opslaanthird-party6 maanden
lidcLinkedInom te registreren welke server-cluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in samenhang met load balancing om gebruikerservaring te optimaliseren.third-party6 maanden

Voor het gebruik van deze cookies hoeft Moore DRV u geen toestemming te vragen.

III.2 Voorkeurscookies

Moore DRV maakt gebruik van de volgende voorkeurscookies:

cookievandoeleindepartijgebruiksduur
mp_1_pageviewsSpotlerom te onthouden of de gebruiker geminimaliseerde of gesloten chatbox of pop-up berichten op de website heeft.first-partysessie
OutlooksessionMicrosoft Outlook (Bookings))als de bezoeker toestemming geeft, stelt deze cookie de website in staat om evenementen toe te voegen aan de agenda van de bezoekerthird-partysessie
bscookieLinkedInom de bezoeker te kunnen identificeren via een applicatie. Hierdoor kan de bezoeker inloggen op een website via bijvoorbeeld zijn LinkedIn-applicatiethird-party1 jaar
AnalyticsSyncHistoryLinkedInom gegevens op te slaan over het tijdstip waarop een synchronisatie heeft plaatsgevonden met de cookie lms_analyticsthird-party1 maand
ln_orLinkedInom te bepalen of analyse van Oribi kan worden uitgevoerd op een specifiek domeinthird-party1 dag

Voor het gebruik van deze cookies hoeft Moore DRV u geen toestemming te vragen.

III.3 Analytische cookies

Moore DRV maakt gebruik van de volgende analytische cookies:

cookievandoeleindepartijgebruiksduur
_clckMoore DRVom statistieken te maken over het gedrag van gebruikers op de website. Gebruikt voor interne analyse door Moore DRV.first-party1 jaar
_clskMoore DRVom statistieken te maken over het gedrag van gebruikers op de website. Gebruikt voor interne analyse door Moore DRV.first-party1 dag
_cltkMoore DRVom statistieken te maken over het gedrag van gebruikers op de website. Gebruikt voor interne analyse door Moore DRVfirst- partysessie
c.gifMoore DRVom gegevens te verzamelen over de navigatie en het gedrag van de gebruiker op de website. Dit wordt gebruikt om statistieken en heatmaps voor Moore DRV op te stellen.first-partysessie
CLIDMoore DRVom gegevens te verzamelen over de navigatie en het gedrag van de gebruiker op de website. Dit wordt gebruikt om statistieken en heatmaps voor Moore DRV op te stellen.first-party1 jaar
collectMoore DRVom gegevens naar Google Analytics te sturen over het apparaat en gedrag van de bezoeker. Volgt de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.first-partysessie
_dltMoore DRVom een unieke ID te creëren voor de sessie. Hierdoor kan de website gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen voor statistische doeleinden.first-party1 dag
qcSesMoore DRVom gegevens te verzamelen over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is besteed en welke pagina's zijn geladen, met als doel rapporten te genereren voor optimaliseren van de inhoud van de website.first-partysessie
qcSxcMoore DRVom gegevens te verzamelen over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is besteed en welke pagina's zijn geladen, met als doel rapporten te genereren voor optimaliseren van de inhoud van de website.first-partysessie
_gaMoore DRVom een unieke ID te creëren die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.first-party2 jaar
_ga_#Moore DRVom gegevens te verzamelen voor Google Analytics over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals datums voor het eerste en meest recente bezoek.first-party2 jaar
_gatGoogle Tag Managerom de verzoekratio af te remmen door Google Analyticsthird-party1 dag
_gidMoore DRVom een unieke ID te creëren die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.first-party1 dag
tdMoore DRVom statistische gegevens te registreren over het gedrag van gebruikers op de website. Gebruikt voor interne analyse door de websitebeheerder.first-partysessie
aka_debugVimeoom statistieken te genereren t.a.v. gebruik van hun ingebedde videoplayer.third-partysessie
vuidVimeoom gegevens te verzamelen over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina's zijn gelezen.third-party2 jaar
_tt_enable_cookieMoore DRVgebruikt door TikTok, voor het volgen van het gebruik van ingebedde dienstenfirst-party1 jaar

Voor het gebruik van deze cookies hoeft DRV u geen toestemming te vragen.

III.4 Social media cookies

Moore DRV maakt gebruik van de volgende social media cookies:

cookievandoeleindepartijgebruiksduur
_fbpFacebookgebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.third-party3 maanden
bcookieLinkedIngebruikt door LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van ingebedde diensten.third-party1 jaar
UserMatchHistoryLinkedIngebruikt door LinkedIn Insight Tag om diepgaande campagnerapportage mogelijk te maken en nieuwe zakelijke demografieën te ontdekken door LinkedIn-gegevens op gegevens van websitebezoekers te stapelen.third-party30 dagen
_ttpTikTokom websitebezoekersgebeurtenissen te matchen met TikTok-advertenties.third-party1 jaar
tt_appinfoTikTokgebruikt door TikTok, voor het volgen van het gebruik van ingebedde diensten.third-partysessie
tt_pageidTikTokgebruikt door TikTok, voor het volgen van het gebruik van ingebedde diensten.third-partysessie
tt_pixel_session_indexTikTokgebruikt door TikTok, voor het volgen van het gebruik van ingebedde diensten.third-partysessie
tt_sessionidTikTokgebruikt door TikTok, voor het volgen van het gebruik van ingebedde diensten.third-partysessie

Voor het gebruik van deze cookies vraagt DRV u om toestemming.

III.5 Marketing cookies

Moore DRV maakt gebruik van de volgende marketing cookies:

cookievandoeleindepartijgebruiksuur
ANONCHKMicrosoft Clarityom gegevens over bezoekers te registreren van meerdere bezoeken en op meerdere websites. Deze informatie wordt gebruikt om de efficiëntie van advertenties op websites te meten.third-party1 dag
MRMicrosoft Clarityom bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.third-party7 dagen
MUIDMicrosoft Clarityom te gebruiken als een uniek gebruikers-ID. De cookie maakt het volgen van gebruikers mogelijk door de ID te synchroniseren met veel Microsoft-domeinen.third-party1 jaar
SMMicrosoft Clarityom een uniek ID te registreren dat het apparaat van de gebruiker identificeert tijdens terugkerende bezoeken op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken. De ID wordt gebruikt om gerichte advertenties toe te staanthird-partysessie
MRBing.comom bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.third-party7 dagen
MUIDBing.comom te gebruiken als een uniek gebruikers-ID. De cookie maakt het volgen van gebruikers mogelijk door de ID te synchroniseren met veel Microsoft-domeinen.third-party1 jaar
SRM_BBing.comom de interactie van de gebruiker te volgen m.b.t. de zoekbalkfunctie van de website. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de gebruiker relevante producten of diensten aan te biedenthird-party1 jaar
mddp-_gaPixel Springbokom te gebruiken in het eigen systeem van Moore DRV, waarbij enkel geanonimiseerde gegevens worden gebruikt voor analytische doeleinden en het creëren van audiences voor targeting doeleindenfirst-party400 dagen
mddppdataPixel Springbokom te gebruiken in het eigen systeem van Moore DRV, waarbij enkel geanonimiseerde gegevens worden gebruikt voor analytische doeleinden en het creëren van audiences voor targeting doeleindenfirst-party400 dagen
mddpsidPixel Springbokom te gebruiken in het eigen systeem van Moore DRV, waarbij enkel geanonimiseerde gegevens worden gebruikt voor analytische doeleinden en het creëren van audiences voor targeting doeleindenfirst-party1 dag
mmdpuidPixel Springbokom te gebruiken in het eigen systeem van Moore DRV, waarbij enkel geanonimiseerde gegevens worden gebruikt voor analytische doeleinden en het creëren van audiences voor targeting doeleindenfirst-party400 dagen
_gcl_auGooglegebruikt door Google Ad Sense om te experimenteren met advertentie-efficiëntie op websites met behulp van hun diensten.third-party3 maanden
ads/ga-audiencesGoogleom informatie op te slaan voor remarketingdoeleindenthird-partysessie
_li_id.xxxxLeadinfoom te bepalen of de bezoeker nieuw is of eerder de site heeft bezochtfirst-partysessie
_li_ses.xxxxLeadinfoom te bepalen welke pagina’s er tijdens een sessie zijn geraadpleegdfirst-party2 jaar

 

IV. In- en uitschakelen cookies

In uw browser kunt u instellen dat cookies alleen worden geactiveerd, wanneer u daar mee instemt. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Uw instemming is alleen niet nodig voor de noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren. Let op: onze websites werken mogelijk niet optimaal als u cookies uitschakelt.

Als u op enig moment één of meer cookies uitschakelt op een van onze websites, zal Moore DRV in dat geval direct stoppen met het verzamelen en verwerken van nieuwe informatie die die cookie verzamelt en opslaat. Moore DRV kan echter nog steeds de informatie gebruiken die is verzameld door die cookie voordat u de betreffende cookie heeft uitgeschakeld.

 

V. Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een bepaalde gebruiksduur. Als een gebruiksduur is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer die gebruiksduur verstrijkt. U kunt er – zoals aangegeven – ook voor kiezen een cookie handmatig uit te schakelen voordat de gebruiksduur is verstreken.