Privacyverklaring

Via onze website www.moore-drv.nl verzamelen wij persoonsgegevens. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, en achten een zorgvuldige omgang met uw gegevens van groot belang. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het verlenen van toegang tot de website www.moore-drv.nl;
  • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
  • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
  • om contact met u op te nemen indien u hierom heeft verzocht;
  • het beheren van cliëntenrelaties en het communiceren over onze diensten of producten die u afneemt, en soortgelijke diensten en producten;
  • het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening, zoals het opvolgen van whitepaper downloads (telefonisch en per mail) en het versturen van een nieuwsbrief (zie het kopje ‘Nieuwsbrief’).

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet moeten of mogen doen.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

 

Vertrouwelijkheid

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws gerelateerd aan onze vakgebieden, zoals accountancy, belastingen, corporate finance, en subsidies. Als u al bepaalde producten of diensten van ons afneemt, kunnen wij u ook op de hoogte houden van gerelateerde producten of diensten, tenzij u aangeeft dat niet op prijs te stellen. Verder wordt uw e-mailadres alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

 

Zapier

Moore DRV gebruikt Zapier om bepaalde apps of services met elkaar te verbinden. Op deze manier verbinden wij via Zapier de apps Google Ads Lead Forms, Facebook Lead Ads en LinkedIn Lead Gen Forms met onze e-mailmarketing software, Spotler. De gegevens die je invult bij deze apps of services, kunnen via Zapier worden doorgestuurd naar Spotler. De ingevulde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel van de koppeling en worden voor eventuele foutafhandeling enkele dagen bewaard en daarna automatisch en doorlopend verwijderd. Wij zetten Zapier in om o.a. nieuwsbriefinschrijvingen en aanmeldingen voor evenementen te verwerken en whitepapers en andere content ter beschikking te stellen aan personen die deze content hebben aangevraagd. Bekijk de privacy policy van Zapier. Met het gebruik van Zapier is Moore DRV akkoord gegaan met de servicevoorwaarden van Zapier, dat een bepaling bevat om naleving van de AVG te garanderen.

 

Servicedesk

U kunt met ons bellen, mailen en chatten op onze website. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren. Handig als u ons nog een keer belt, mailt of een bericht stuurt. Gegevens over het telefoongesprek en het mailcontact met u worden geregistreerd en ook een chatgesprek wordt bewaard. U helpt ons zo bij analyses en verbetering van onze dienstverlening.

 

Toestemming gebruik beeldmateriaal

Wanneer u deelneemt aan of aanwezig bent bij evenementen van Moore DRV of waarbij Moore DRV is betrokken als deelnemer of sponsor, dan kan het zijn dat er beeldmateriaal van u wordt gemaakt ter promotie van het evenement. U geeft hiermee toestemming om deze beelden te gebruiken ten behoeve van interne en externe communicatie via de website en andere online en offline communicatiekanalen van DRV. U heeft op elk moment de mogelijkheid om aan te geven dat foto’s niet meer gebruikt mogen worden en verwijderd moeten worden. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via communicatie@moore-drv.nl.

 

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar communicatie@moore-drv.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0164-241850.

 

Functionaris gegevensbescherming

Binnen Moore DRV houdt de functionaris gegevensbescherming toezicht houdt op uw privacy. Indien u een klacht wilt indienen, kunt u dat bij de functionaris gegevensbescherming doen. Neem hiervoor contact op via compliance@moore-drv.nl en/of 0164-241850.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Contactgegevens

Mocht u verder, na het lezen van onze privacyverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.